تبلیغات
تیزهوشان قاین - نمونه سوال دفاعی پایه دهم
نمونه سوال دفاعی پایه دهم 
درس9
م.ح.ع
شکلک های محدثه
فصل نهم : صفحه 80 تا 93  کتاب
1-    منظوراز توانمندیهای رزم انفرادی چیست؟ مجموعه روشها ومهارتهای درامان ماندن ازخطر دشمن که شخص درزمان حمله یا دفاع بکار میبرد.
2-    چند مورد از مهارتهایی که رزمنده برای انجام ماموریت باید فرابگیرد تا در وظایف خود موفق شود را نام ببرید.  الف-شناخت عوارض  زمین ب- حفاظت انفرادی در برابرخطر ج-استتار د- اختفا ذ- اصول نگهبانی  و- جهت یابی ر- تخمین مسافت  ز- کاربا قطب نما  ه- ایست و بازرسی
3-    به کلیه پستی و بلندیهای سطح زمین ..................... گفته می شود .   (عوارض زمین )
4-    منظور از سطح مبنا چیست ؟ مثالی هم بنویسید .  سطح آبهای آزاد بین المللی است که صفر در نظر گرفته می شود. مثلا وقتی میگوییم ارتفاع شهر شیراز 1540 متر است منظور ارتفاع این شهر از سطح آبهای آزاد است.
5-    عوارض سطح زمین را نام برده و برای هرکدام مثال بزنید .  الف- عوارض طبیعی : انسان در ایجاد آنها دخالتی ندارد مانند: کوه ، تپه ،  دره ها  جلگه و دشت ، اقیانوسها و دریاها و...   ب- عوارض مصنوعی : انسان در ایجاد آنها دخالت دارد مانند: راهها، تونلها، جاده ها، پلها ،آبادیها و...
6-    اصطلاحات زیر رل تعریف کنید .
الف- کوه : برآمدگیهایی که از محیط اطراف خود حدافل  600  متر بلندتر باشد.
ب -  تپه :  برجستگیهای شنی و خاکی که بلندی آنها بین 150  تا 600  متر است .
ج -  خاکریز : انباشته کردن خاک به ارتفاع حداقل2متر درجلو نیروی خودی بوسیله ماشینهای راه سازی جهت درامان ماندن از دید و تیر دشمن.
د -  هور : ماندن آب روی زمین را هور یا مانداب گویند که علت آن نفوذ ناپذیری لایه های زیرین خاک است مانند : هورالعظیم در خوزستان
7-    جهت یابی یعنی چه ؟ یافتن جهتهای جغرافیایی را جهت یابی گویند، که شامل جهتهای اصلی (شمال-جنوب-شرق-غرب)وجهتهای فرعی .......
8-    کاربردهای جهت یابی را بنویسید.    الف - شناخت موقعیت نیروهای خودی ودشمن توسط رزمنده    ب - یافتن قبله       ج – یافتن مسیر حرکت در کوهنوردی و پیاده روی  د – پیداکردن مسیر صحیح در جنگل و دشت و بوته زارها و ...
9-    تخمین مسافت چیست ؟  اندازه گیری تقریبی فاصله دو نقطه ازهم می باشد.
10-    روش تخمین مسافت بوسیله نقشه را شرح دهید.ابتدا دو نقطه روی نقشه در نظر میگیریم و با خط کش فاصله مستقیم آن دو نقطه را اندازه گیری می کنیم سپس عدد بدست آمده را که به سانتی متر است در مخرج مقیاس نقشه ضرب میکنیم تا فاصله حقیقی دو نقطه روی زمین به سانتی متر بدست آید بعد عدد را بر 100 تقسیم میکنیم تا فاصله به مترتبدیل شود.( فاصله دو نقطه روی نقشه × مخرج مقیاس = فاصله مستقیم دو نقطه روی زمین)
11-    مثالی از  تخمین مسافت بوسیله نقشه بنویسید.  جواب صفحه 88 کتاب
12-    قلق گیری را تعریف کنید.  عملی است که قبل از تیراندازی برای به دست آوردن دقت سلاح انجام می شود .
13-    یکی از روشهای قلق گیری را توضیح دهید .   جواب صفحه 92 کتاب
14-    حالتهای صحیح تیراندازی را نام برده و بنویسید کدام دقیقتر است؟ الف- ایستاده   ب- به زانو   ج- نشسته   د- درازکش (حاالت درازکش دقیقتراست)
15-    جهت یابی به کمک خورشید را توضیح دهید.  جواب صفحه 85 کتاب
16-    جهت یابی به کمک سایه شاخص را توضیح دهید .   جواب صفحه 86 کتاب 
17-    جهت یابی به کمک ستاره قطبی را شرح دهید.   جواب صفحه 86 – 87 کتاب
18-    جهت یابی به کمک ماه را شرح دهید.   جواب صفحه 877 کتابطبقه بندی: دهم ،  ریاضی فیزیک،  علوم انسانی،  علوم تجربی، 

تاریخ : 3 اسفند 95 | 10:08 ب.ظ | نویسنده : سجاد صفرزاده | نظرات

  • paper | سی پی | هیت شا